Jak rozpoznać u dziecka dysleksję?

Każde dziecko ma indywidualną drogę swojego  własnego rozwoju i nie można hamować rozwoju  jednego dziecka dla zrównania go z innymi lub też odwrotnie.  Należy jedynie wspomagać zróżnicowany rozwój  poszczególnych dzieci uczestniczących w systemie edukacyjnym…..”

R. Więckowski

Dysleksja to specyficzne, czyli nie-globalne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Przyczyną są zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej, funkcji ruchowych, koordynacji i integracji percepcyjno-motorycznych, funkcji językowych, lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni. Uczniowie z dysleksją stanowią ok. 10-15 % populacji dzieci.

Czytaj dalej →