Aktywne słuchanie

Najlepszym miejscem pod słońcem jest dom, w którym każda osoba respektuje potęgę słów, bo wie, że mogą one wywołać wstrząs w pozostałych członkach rodziny.

G. Mac Donald

Aktywne słuchanie

Dziecko w każdym wieku potrzebuje rodzica, który jest blisko, znajduje czas, by wysłuchać i porozmawiać bez oceniania. Czas na rozmowę musi znaleźć się zawsze, kiedy  dziecko potrzebuje.

Rozmawiając z dzieckiem pamiętaj, że:

 • dobre słuchanie wymaga kontaktu wzrokowego, oznacza to przerwanie zajęć, oderwanie się od komputera i itp.,
 • dobre słuchanie nigdy nie zakłada, że wie się, co druga osoba powie,
 • dobremu słuchaniu pomaga zadawanie mówiącemu pytań wyjaśniających i powtarzanie innymi słowami tego, co się zrozumiało (o ile Cie dobrze zrozumiałam, to ……),
 • dobre słuchanie zakłada brak przesadnej reakcji i natychmiastowego działania. Lepiej zakończyć rozmowę, a później po pewnym przemyśleniu podjąć odpowiednie działania. Cierpliwość jest najważniejszą sprawą w budowaniu zaufania i otwartości pomiędzy rodzicami a dziećmi,
 • dobre słuchanie oznacza akceptację i niewyśmiewanie tego, co mówi dziecko. Możemy dziecka nie rozumieć, ale nie wolno go wyśmiewać i krytykować, bo to obniża poczucie jego wartości i może spowodować, że dziecko nie będzie chciało kontynuować rozmowy,
 • nie możemy „szufladkować” dzieci, bo możemy nie poznać ważnych informacji,
 • cały czas musimy aktywnie słuchać dziecko, nie możemy w tym samym czasie myśleć o czymś innym, śnić na jawie,
 • musimy słuchać całym ciałem, nasze ciało powinno być skierowane w stronę osoby mówiącej, pochylone w jego kierunku.

Każda z tych spraw – bezwarunkowe oddanie się, zaplanowanie wspólnego czasu, dostępność, czułe odnoszenie się, częsty kontakt wzrokowy i słuchanie ze zrozumieniem – wzmaga w dziecku poczucie własnej wartości. Dziecko wtedy czuje się kochane.

Na podstawie „Szkoły dla rodziców i wychowawców’” J. Sakowskiej opracowała J.Poralla

3 komentarzy

Dodaj →

 1. Obserwując współczesne kontakty rodzic-dziecko, zauważam wiele problemów w próbach komunikacji. Właśnie próbach, przecież aby doszło do właściwej rozmowy, słuchanie, skupianie się na odkodowaniu każdego znaku nadawcy oraz tak jak Pani napisała wyżej, nie zakładanie, że zna się już treść wiadomości, jest pożądane do stworzenia korzystnych warunków komunikacji. Nawet gdy dojdzie do właściwego zrozumienia treści wiadomości, sprzężenie zwrotne, proste przytaknięcie patrząc rozmówcy w oczy jest niezwykle ważne, dziecko przecież uczy się od nas podstaw komunikacji. Sam spotkałem się u wielu dzieci w młodszym wieku (wczesnoszkolnym) z brakiem zaangażowania w rozmowę. Można tylko się zastanawiać, czy same otrzymują wystarczająco dużo uwagi podczas rozmowy z rodzicami.
  Nauczmy się też słuchać dzieci, nie traktujmy ich jak nieinteligentne stworzenia. To co mają nam do przekazania nie raz nas może zaskoczyć, a czasem nawet pomóc w rozwiązaniu pewnych sytuacji. Dzieci to obserwatorzy!

  • Panie Mateuszu!
   Dziękuję za cenny komentarz. Cieszę się, że dostrzega Pan zalety aktywnego słuchania i jego znaczenie w relacji rodzic – dziecko. Chciałabym, aby Pana apel trafił do wszystkich rodziców, aby nauczyli się słuchać swoich dzieci.

Dodaj komentarz