Category: Problemy wychowawcze (page 1 of 2)

Jak chwalić dzieci?

Jak chwalić dzieci?

Dzieci, które często chwalimy, są otwarte, mają poczucie własnej wartości,

nie boją się ryzyka, kochają ludzi i siebie. Te zaś, które są ganione, stają się niepewne

lub zbuntowane, nisko oceniają swoje możliwości (akceptacji często poszukują poza

domem – np. w destruktywnej grupie), niechętnie podejmują się nowych zadań.

R. Carlson

Większość dorosłych dzieli zachowania na niewłaściwe i normalne. Skutkiem tego jest wytykanie błędów, podkreślanie niepowodzeń, niedociągnięć. Dorosłym wydaję się, że jeśli nie skomentują negatywnego zachowania, to będą winni zaniedbania wychowawczego. Nie czują się też winni, kiedy nie podkreślają zachowania właściwego, bo uznają je za oczywiste („łaskę robi, że się uczy”). Łatwo dostrzegamy to co złe, a nad tym co dobre, zbyt łatwo przechodzimy do porządku dziennego.

Czytaj dalej →

Rola etykiety w wychowaniu

Rola etykiety w wychowaniu

Jeśli będziemy brać pod uwagę człowieka jedynie takim, jakim jest, sprawimy, że już taki zostanie. Jeśli zaś będziemy wyobrażać go sobie takim, jakim mógłby się stać, pomożemy mu stać się tym, kim naprawdę może zostać. Wydaje się to nieprawdopodobne, a jednak jest prawdziwe.

                                                               P. Pellegrino

Czytaj dalej →

Sytuacje konfliktowe w rodzinie

Sytuacje konfliktowe w rodzinie

„Największym nieprzyjacielem rodziny nie jest konflikt, ale obojętność”
P. Pellegrino

Sytuacje konfliktowe w rodzinie są nieuniknione, mogą on wystąpić z wielu powodów: różnicy opinii i potrzeb czy zainteresowań, ale również odmiennych wartości.
Samo słowo konflikt często budzi lęk, gniew, gdyż często wydaje się być równoznaczne z porażką. Rodzice zaczynają niepokoić się co do swoich kompetencji. Z tego powodu niektórzy za wszelką cenę usiłują nie dopuścić do powstania napięć.

Czytaj dalej →

Kara czy konsekwencja?

Kara czy konsekwencja?

„Karanie przynosi najlepsze efekty, gdy stosują je ci,
którzy kochają, a nie ci, którzy kochają karać”.
P. Callaway

Poprzez stosowanie kar możemy zmusić dziecko do chwilowej uległości, a w dalszej kolejności może to doprowadzić do występowania uczuć złości, niechęci, nienawiści, rozżalenia, wstydu, upokorzenia oraz buntu i pragnienia odwetu przeciwko narzuconym formom postępowania.

Czytaj dalej →

Usłysz mój krzyk – jak zapobiegać samobójstwom

Usłysz mój krzyk – jak zapobiegać samobójstwom

Życie jest dobrem najcenniejszym, najbardziej chronionym, śmierć jest jego przeciwieństwem, nawet pośredni kontakt z nią przeraża: w wielu środowiskach społecznych jest ona tematem tabu.
Samobójstwo – akt rozpaczy czy egoizmu? Czy popularny mit, że samobójcy dokonali świadomego wyboru śmierci jest adekwatny? Jak Ty możesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem. Na te pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Czytaj dalej →

Niepokojące zachowania dziecka

Niepokojące zachowania dziecka

Drogi rodzicu!  Odpowiedz sobie na następujące pytania:

 1. Czy Twoje dziecko przynosi obecnie gorsze oceny ze szkoły niż zwykle?
 2. Czy spóźnia się do szkoły lub opuszcza lekcje?
 3. Czy nauczyciele często skarżą się na złe zachowanie Twojego dziecka?
 4.  Czy dziecko zmieniło swoje zachowanie w domu?
 5. Czy pojawiła się agresja słowna (zniesławianie, ośmieszanie, groźby, straszenie, przeklinanie itp.) bądź fizyczna (potrząsanie, potrącanie, uderzanie, kopanie, plucie itp)?
 6. Czy dziecko przeżywa koszmary, lęki nocne?
 7. Czy mniej angażuje się w życie waszej rodziny?
 8. Czy szybko wydaje swoje kieszonkowe?
 9. Czy pożycza więcej pieniędzy niż zwykle?
 10. Czy dziecko zmieniło swoich kolegów?
 11. Czy ma nowych, starszych od siebie kolegów?
 12. Czy pojawiły się niekorzystne zmiany w stanie jego zdrowia somatycznego (np. spadek wagi ciała, omdlenia)?

Jeśli na większość odpowiedzi udzieliłeś odpowiedzi „tak”, to nie zwlekaj – czas na konsultację z psychologiem!

Rola granic w wychowaniu dzieci

Rola granic w wychowaniu dzieci

Granice nas określają. Określają, co jest mną, a co już mną nie jest. Pokazują się, gdzie „kończę się” ja, a zaczyna ktoś inny. Budują poczucie własności i odpowiedzialności w odniesieniu do samego siebie. Świadomość tego, co jest mną, a więc co posiadam i za co jestem odpowiedzialny, to podstawa wolności. Z własnym terenem – jeśli wiem, gdzie się zaczyna i gdzie się kończy –mogę bowiem uczynić, co zechcę. Jasne, czytelne określanie swoich granic sprzyja również budowaniu relacji z innymi ludźmi.

Czytaj dalej →

Aktywne słuchanie

Najlepszym miejscem pod słońcem jest dom, w którym każda osoba respektuje potęgę słów, bo wie, że mogą one wywołać wstrząs w pozostałych członkach rodziny.

G. Mac Donald

Aktywne słuchanie

Dziecko w każdym wieku potrzebuje rodzica, który jest blisko, znajduje czas, by wysłuchać i porozmawiać bez oceniania. Czas na rozmowę musi znaleźć się zawsze, kiedy  dziecko potrzebuje.

Czytaj dalej →

Apel twojego dziecka

Apel twojego dziecka

Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co Cię poproszę.
Niektórymi prośbami jedynie wystawiam Cię na próbę.

Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie.
Daje mnie to poczucie bezpieczeństwa.

Czytaj dalej →

Blokady komunikacyjne

Blokady komunikacyjne

„To, co mówicie do dziecka, czego go uczycie,
samo w sobie nie czyni na mim jeszcze żadnego wrażenia.
We wnętrzu dziecka znajduje się natomiast odzwierciedlenie tego,
jacy wy sami jesteście, czy jesteście dobrymi ludźmi,
czy też może jesteście źli, gniewni – i to ujawniają wasze gesty.
Mówiąc zwięźle: wszystko, co sami czynicie,
odzwierciedla się w nim”.
R. Steiner

Do miłości, samodzielności, szacunku do innych nie da się wychować przymuszaniem, zniewoleniem, brutalnością, czy naruszaniem godności osobistej dziecka. Jednym z błędów popełnianych przez rodziców jest niejasne sformułowanie tego, czego faktycznie oczekujemy.

Czytaj dalej →