Cytaty o wychowaniu dzieci

„Wychowanie bez błędów nie istnieje. nic takiego nie istnieje. I nie tylko nie istnieje, lecz wręcz nie powinno istnieć. Rodzice są ludźmi. popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem. Przeciwnie. Dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców. Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawiania błędów oraz poszukiwania odpowiedzialności”.

                                                                                                              J.G. Woititz

„To co mówicie do dziecka, czego go uczycie, samo w sobie nie czyni w nim jeszcze żadnego wrażenia. we wnętrzu dziecka znajduje się natomiast odzwierciedlenie tego, jacy wy sami jesteście, czy jesteście dobrymi ludźmi, czy też może jesteście źli, gniewni – i to ujawniają wasze gesty. mówiąc zwięźle: wszystko, co sami czynicie, odzwierciedla się w nim”.

R.Steiner

„Nie trać nigdy cierpliwości. to jest ostatni klucz, który otwiera drzwi”.

A. de Saint-Exupery

„Najlepszym miejscem pod słońcem na ziemi jest dom, w którym rodzice potrafią skutecznie wykorzystywać rutynowe, codzienne czynności do budowania w dzieciach zdrowych, ludzkich uczuć”.

G. Mac Donald

„Wychowanie dzieci to w rzeczywistości twórcza praca kształtująca naszych następców”.

P. Callaway

„By wierzyć w siebie, muszę mieć kogoś, kto we mnie uwierzy”

S. Garczyński

„Najlepszym miejscem pod słońcem na ziemi jest dom, w którym rodzice są przystępni i rozważnie unikają wszelkich zachowań, które mogłyby być odczytane jako brak zainteresowania czy jako wyraz pogardy”.

G. Mac Donald

„Czasami wokół serca budujemy mury z małych kamieni codziennych niechęci, odwetów, milczenia, nierozwiązanych spraw. Naszym najważniejszym zadaniem jest nie dopuścić do tego, by wokół naszego serca utworzyły się mury”.

Bruno Ferrero

„Na sukces najbardziej mogą liczyć ci rodzice, którzy przyznają się do popełnionych błędów własnym dzieciom – to najlepsza i najprostsza metoda dotarcia do ich serc”.

                                                                                                                                      J. Taylor

„Musimy ciągle stawiać czoła tkwiącym w nas sprzecznościom, a nie skutecznie się ich pozbywać”.

                                                                                                                                 G. Cesbron

„Natura dała nam jeden język, a dwoje uszu, abyśmy słuchali dwa razy tyle, co mówili”.

                                                                                                                          Zenon z Kation

„Dzieci, które często chwalimy, są otwarte, mają poczucie własnej wartości, nie boją się ryzyka, kochają ludzi i siebie. Te zaś, które są ganione, stają się niepewne lub zbuntowane, nisko oceniają swoje możliwości (akceptacji często poszukują poza domem – np. w destruktywnej grupie), niechętnie podejmują się nowych zadań”.

                                                                                                                                     R. Carlson

„Rodzice chyba zapomnieli, iż dzieci bardziej niż czegokolwiek innego potrzebują takich zasad życia, które jasno ustalają, co jest dobre, a co złe”.

                                                                                                                                        R.Coles

„Dla naszych dzieciaków miłość oznacza poświęcony im czas”.

                                                                                                                                   P. Callaway

„Czasami wystarcza jeden promień słońca. jedno miłe słowo. jedna pieszczota. jeden uśmiech. Potrzeba tak mało, by uszczęśliwić tych, którzy znajdują się obok nas. a więc dlaczego tego nie robimy”?

                                                                                                                              Bruno Ferrero

„Gdyby porównać nasze życie do żaglowca, to emocje byłyby wiatrami.
Nagła zmiana wiatru wprawia żagle w łopot, brak wiatru spowalnia ruch i sprowadza martwą ciszę, zaś jego nadmiar może rzucić statek na skały.
Na naukę umiejętnego żeglowania nigdy nie jest za późno”.

Lucyna Golińska