JAK  WZMACNIAĆ SAMOOCENĘ

Żyj dzisiaj! Śmiej się dzisiaj! Bądź szczęśliwy dzisiaj! Uwolnij swoje serce. Twoja radość i szczęście nie mogą zależeć od tysiąca błahostek.

Phil Bosmans

NA SAOMOOCENĘ SKŁADAJĄ SIĘ

 • Dostarczane przez innych informacje,

 • Wyniki naszych działań,

 • Efekty dokonywanych przez nas porównań „Ja –inni ludzie”.

LUDZIE Z NISKĄ SAMOOCENĄ

 • wykorzystują sytuacje dla siebie niesprzyjające,

 • nie wykorzystują szans na osiągnięcie sukcesu, tam gdzie mają ku temu odpowiednie predyspozycje,

 • poczucie niższej wartości paraliżuje nasze możliwości, niszczy nasze marzenia.

LUDZIE Z ZAWYŻONĄ SAMOOCENĄ

 • są skłonni do podejmowania działań, które przerastają ich możliwości,

 • odpowiedzialność za niepowodzenia przenoszą na otoczenie,

 • często uważają, że należy im się więcej niż otrzymują, co wpływa negatywnie na kontakty międzyludzkie.

SAMOAKCEPTACJA

samoakceptacja to nie samouwielbienie, to pogodzenie się z własnymi usterkami i niedoskonałością

ZDROWY OBRAZ SIEBIE OPIERA SIĘ NA TRZECH FILARACH:

 • przekonaniu, że jesteśmy w porządku, mamy jakąś wartość,

 • poczuciu własnych możliwości,

 • przekonaniu, że potrafimy wykonać zalecone nam zadania,

PRZESZKODY W ZAAKCEPTOWANIU SIEBIE

 • moje poczucie wartości zależy od tego, czy jestem aprobowany przez wszystkich,

 • jeśli mam się uważać za osobę wartościową, muszę współzawodniczyć, zdobywać, wygrywać,

 • jeśli mi coś się w życiu nie układa, to winni są inni ludzie,

 • muszę się zawsze martwić, jeśli w moim życiu nie jest, tak, jak chciałbym,

 • jeśli udało mi się raz, to nie uda mi się więcej,

 • jeśli w przeszłości wydarzyło się coś złego, to niepokoję się, czy nie powtórzy się,

 • jeśli będę unikał tego, co bolesne, hamował swoje emocje, to wtedy będę bezpieczny i szczęśliwy, moje możliwości są ograniczone,

 • jeśli nie mogę zrobić czegoś najlepiej, to nie robię tego wcale.

Żyjemy w ciągłym pośpiechu, dzisiaj wszystko musi szybko iść.   W czasach, gdy nikt nie ma czasu, spróbuj pozostać człowiekiem.  Nie pozwól zapędzić się w bezsensownej gonitwie! Ślimak także dotarł do arki Noego.

Phil Bosmans

SPOSOBY PODNOSZENIA AKCEPTACJI WŁASNEJ OSOBY

 • Odrzucić błędne i niepotrzebne myśli z własnego umysłu,

 • Przekonanie błędne zastąpić prawdziwym,

 • Wybaczyć sobie i innym to, co stało się w przeszłości,

 • Podtrzymywać ten obraz powtarzanymi w pamięci zwrotami zaczynającymi się od słów „POTRAFIĘ”, „UMIEM”, „JESTEM POŻYTECZNY”, „ZASŁUGUJĘ NA”.

NASZE ŻYCIE W DUŻYM STOPNIU ZALEŻY OD TEGO:

 • co myślimy osobie,

 • co myślimy o innych ludziach,

 • co myślimy otaczającym nas świecie.

 • Myśli uruchamiają określone zachowania i mają tendencję do potwierdzania się , najczęściej na zasadzie „samospełniającego się proroctwa”.

Uważaj na swoje myśli, stają się słowami. Uważaj na swoje słowa, stają się czynami. Uważaj na swoje czyny , stają się nawykami. Uważaj na swoje nawyki, stają się charakterem. Uważaj na swój charakter, on staje się twoim losem.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Frank Outlaw

AFIRMACJE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI

 • Jestem cenna i wartościowa tylko dlatego, że jestem.

 • Zdrowie jest naturalnym stanem mojego umysłu i ciała.

 • Daję sobie uwagę, miłość, szczęście, radość i przyjemność, bo jestem godna tego jaka jestem. Wszechświat mi sprzyja.

 • Dostrzegam powody do zadowolenia z siebie.

Najlepszym dla nas w życiu rozstaniem jest rozstanie z pesymizmem.

Małgorzata Stolarska

POTEGA OPTYMIZMU

 • nie dziw się faktem występowania trudności (są one udziałem wszystkich ludzi),

 • wiesz, że sam decydujesz o swojej przyszłości (to ty kształtujesz swoje życie, a nie przypadek czy los),

 • wykorzystuj swoją wyobraźnię, chcąc odnieść sukces (wyobrażaj sobie rzeczy dobre i przyjemne, które mają się wydarzyć w przyszłości),

 • nie dopuszczaj do siebie złych, czarnych myśli (to twoje myśli kształtują twoje nastroje i usposobienia),

 • rozwijaj w sobie zdolność wdzięczności (naucz się dziękować innym, bądź uprzejmy i wrażliwy),

 • bądź radosny nawet wtedy, gdy nie sprzyja Ci szczęście (staraj się być pogodny – pomagasz tym innym i sam czujesz się szczęśliwszy),

 • bądź przekonany o nieograniczonych możliwościach własnego rozwoju (korzystaj z wszelkich sposobów wykorzystywania możliwości własnego umysłu – ucz się nowych umiejętności, rozszerzaj własną wiedzę),

 • wnoś miłość w otaczający świat (nikt nie może zostać optymistą bez miłości),

 • powtarzaj dobre nowiny (treść prowadzonych rozmów z innymi ludźmi wpływa na ich i nasze samopoczucie),

 • akceptuj to, czego nie możesz zmienić (nie na wszystko mamy wpływ i trzeba się z tym pogodzić, koncentrując na tym, co możemy zmienić, zrobić w danej sytuacji).

   

  Obiecaj mi, że będziesz zawsze to pamiętać: jesteś odważniejsza, niż wierzysz,

                                                                 jesteś mocniejsza, niż się wydaje i mądrzejsza niż myślisz.

A.A. Milne’s Winnie the Pooh

Opracowała Jolanta Poralla